De klimaatverandering is een feit: hittegolven, bosbranden, overstromingen en stormen teisteren onze planeet. Overal ter wereld voelen we de effecten. De schuldigen: fossiele brandstoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Als we de toekomst van onze kinderen willen veiligstellen, moeten we fossiele brandstoffen inruilen voor hernieuwbare energie. Toch blijven de politieke leiders en de industrie, die de macht hebben om zaken te veranderen, inzetten op de grote boosdoeners van klimaatverandering, namelijk steenkool en olie. Zo blokkeren ze de groei van hernieuwbare energie.

Op daken en in velden zijn Europese burgers een vreedzame revolutie gestart om energie te moderniseren, te democratiseren en te zuiveren. Ze sluiten zich aan bij miljoenen mensen wereldwijd die ingaan tegen de vervuilende energiegiganten door zonnepanelen op hun huizen te installeren of door milieuvriendelijke energiecoöperaties op te richten. Nu moeten de beleidsmakers volgen.

In België speelt wind op zee een belangrijke rol in de overgang naar groene energie. Er wordt verwacht dat de capaciteit van windenergie voor de kust tegen 2025 gelijk zal zijn aan die van vier grote kernreactoren. Helaas is onze Belgische kust te klein om volledig in onze elektriciteitsbehoeften te voorzien. We zullen dus moeten samenwerken met onze buurlanden, die toegang hebben tot een veel groter windpotentieel op zee. Onze kust is misschien klein, maar we hebben wel veel expertise in huis. Ons land moet daarom het voortouw nemen, zodat het windpotentieel in en rond de Noordzee zo snel en effectief mogelijk kan worden benut.