Greenpeace bestaat omdat onze aarde kwetsbaar is en een stem verdient.

Omdat er concrete oplossingen nodig zijn.

Omdat er verandering nodig is.

En actie!

Het verhaal van Greenpeace begint in de jaren zeventig toen de Verenigde Staten kernproeven aankondigden op Amchitka, een eiland voor de kust van Alaska . Mensen kwamen op straat en in Vancouver organiseerde een comité van activisten en milieubeschermers een benefietconcert. Dat concert zou de eerste campagne van Greenpeace financieren. Met de opbrengst werd een schip gecharterd, dat werd omgedoopt tot Greenpeace. Onderweg naar Amchitka kwamen de activisten oog in oog te staan met een schip van de Amerikaanse marine, dat hen dwong om terug te keren. Wereldwijd zorgde de actie voor heel wat opschudding en uiteindelijk bereikten de activisten hun doel. Onder grote publieke druk kondigden de Verenigde Staten in 1972 het einde aan van atmosferische kernproeven.

Net zoals het schip werd het comité omgedoopt tot Greenpeace. Een naam die staat voor wat we ijveren: een groene (green) en vreedzame (peace) planeet. Onze missie is nog altijd dezelfde: het land, de lucht, het water en alles wat er op onze aarde leeft, beschermen. Door geweldloze campagnes vestigen we de aandacht op grootschalige milieuproblemen. Daarnaast streven we er ook naar om de media en het publiek te informeren en druk uit te oefenen op overheden en bedrijfsleiders.

We opereren 100% zelfstandig en aanvaarden daarom geen overheidssubsidies of geld van bedrijven. Onze werkingsmiddelen komen uitsluitend uit persoonlijke giften en testamenten van mensen die ons steunen.